Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Law

This guide gives an overview of sources on law

Introductie / Introduction

Publiekrecht is het recht dat de verhoudingen aangeeft tussen de overheid en particulieren, en tussen overheidsinstaties onderling.
Ruwweg staat bij Publiekrecht het Algemeen Belang centraal, terwijl in het Privaatrecht het Individueel Belang centraal staat.

Onder publiekrecht vallen: 

  • Staatsrecht / Constitutioneel Recht
  • Bestuursrecht / Administratief Recht
  • Strafrecht

Staatsrecht / Constitutional Law

Bestuursrecht / Administrative Law

Strafrecht / Criminal Law

Aanbestedingsrecht / Public Procurement Law

Energierecht / Energy Law

Bouwrecht / Public Construction Law

Omgevingsrecht / Environmental and Planning Law

Gemeenterecht / Municipalities Law

Verkeersrecht / Traffic Law

Migratierecht / Migration Law