Skip to Main Content

Law

This guide gives an overview of sources on law

Introductie / Introduction

Publiekrecht is het recht dat de verhoudingen regelt tussen de overheid en particulieren, en tussen overheidsinstaties onderling.
Ruwweg staat bij Publiekrecht het Algemeen Belang centraal, terwijl in het Privaatrecht het Individueel Belang centraal staat.

Publiekerecht bestaat uit:
- Staatsrecht / Constitutioneel Recht
- Bestuursrecht / Administratief Recht
- Strafrecht

Public law is the law that specifies the relationships between the government and private individuals, and between government institutions themselves. Although the dividing line between public law and private law is sometimes difficult to draw, it can roughly be assumed that public law focuses on the public interest, while private law focuses on the individual interest.

Public law consists off:
- Constitutional Law
- Administrative Law
- Criminal law

Staatsrecht / Constitutional Law

Bestuursrecht / Administrative Law

Strafrecht / Criminal Law

Aanbestedingsrecht / Public Procurement Law

Energierecht / Energy Law

Bouwrecht / Public Construction Law

Omgevingsrecht / Environmental and Planning Law

Gemeenterecht / Municipalities Law

Verkeersrecht / Traffic Law

Migratierecht / Migration Law