Skip to Main Content

Law

This guide gives an overview of sources on law

Introductie / Introduction

Waar het Publiekrecht het recht regelt tussen overheid en burger, en overheden onderling, regelt het Privaatrecht (ook wel Burgerlijk Recht of Civiel Recht) het recht tussen tussen particulieren onderling, tussen bedrijven onderling, en tussen bedrijven en particulieren.

Binnen het Privaatrecht wordt weer onderscheid gemaakt tussen Materieel Privaatrecht (het geheel van regels) en het Formeel Privaatrecht (het uitvoeren van de regels). 

Where Public Law regulates the law between government and citizens, and between governments, Private Law (also known as Civil Law) regulates the law between private individuals, between companies, and between private individuals and companies.

Within Private Law, a distinction is again made between Substantive Private Law (the set of rules) and Formal Private Law (the implementation of the rules).

Privaatrecht Algemeen / General Private Law

Contractrecht / Contract Law

Erfrecht / Inheritance Law

Huurrecht / Tenacy Law

Handelsrecht / Commercial Law

Insolventierecht / Insolvency Law

Intellectueel Eigendomsrecht / Intellectual Property law

Ondernemingsrecht / Company Law

Personen- en Familierecht / Family Law

Transportrecht / Transport Law

Vastgoedrecht / Real Estate Law

Vermogensrecht / Property Law

Verzekeringsrecht / Insurance Law