Skip to Main Content

Law

This guide gives an overview of sources on law

Introductie / Introduction

Privaatrecht, ook wel aangeduid als Burgerlijk Recht of Civiel Recht, is het recht dat de betrekkingen regelt tussen particulieren, tussen organisaties, en tussen organisaties en particulieren.

Hierbinnen wordt weer onderscheid gemaakt tussen Materieel Privaatrecht (het geheel van regels) en het Formeel Privaatrecht (het uitvoeren van de regels). 

Privaatrecht Algemeen / General Private Law

Contractrecht / Contract Law

Erfrecht / Inheritance Law

Huurrecht / Tenacy Law

Handelsrecht / Commercial Law

Insolventierecht / Insolvency Law

Intellectueel Eigendomsrecht / Intellectual Property law

Ondernemingsrecht / Company Law

Personen- en Familierecht / Family Law

Transportrecht / Transport Law

Vastgoedrecht / Real Estate Law

Vermogensrecht / Property Law

Verzekeringsrecht / Insurance Law