Skip to Main Content

Law

This guide gives an overview of sources on law

Nieuw abonnement; Inview

by Niels van Tol on 2023-01-20T09:49:00+01:00 in Law | 0 Comments

Nieuw abonnement: InView

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een abonnement genomen op InView, de nieuwe databank van Wolters Kluwer.  https://legal.inview.nl/

Login voor zowel studenten als medewerkers via:


In ontwikkeling
Deze databank is nog in ontwikkeling en nieuwe inhoud, waaronder verdere rechtsgebieden, wordt gedurende het jaar toegevoegd. Ook rechtspraak van voor 2015 is zeer beperkt voorzien van extra informatie. Op dit moment is informatie van de volgende 4 rechtsgebieden beschikbaar:

- arbeidsrecht
contractenrecht
ondernemingsrecht
- insolventierecht

Inhoud
Veel van de inhoud is ook beschikbaar via Kluwer Navigator, maar InView concentreert deze inhoud en voorziet deze van extra informatie, waardoor het mogelijk is om sneller tot de essentie van zowel wetsartikelen als uitspraken te komen. Hiertoe biedt InView voor de beschikbare rechtsgebieden 2 ingangen; research en zaakanalyse.

Research biedt de mogelijkheid sneller tot de essentie van een onderwerp te komen doordat de informatie geconcentreerd  wordt; informatie over een wetsartikel wordt in 4 delen aangeboden:

  • Oriëntatie: een inleiding tot het onderwerp bevattende de tekst van het wetsartikel, aangevuld met de behandeling in de Tekst & Commentaar, verwijzing naar gerelateerde onderwerpen, en belangrijke rechtspraak.
  • Verdiepend: een overzicht van besprekingen van het wetsartikel in tijdschriftartikelen en naslagwerken. Als Legal Intelligence is geactiveerd bij integraties dan worden ook de daar aanwezige verwijzingen getoond. Zie integraties voor beschikbare materialen via Legal Intelligence.
  • Jurisprudentie:  uitspraken die verband houden met het wetsartikel. Hierbinnen is het mogelijk te filteren op rechtbank, datum, en rechtsgrond.
  • Ontwikkelingen: een overzicht van de laatste uitspraken, aangevuld met een grafisch overzicht het aantal uitspraken over het onderwerp sinds 2000 (uitspraken voor 2015 worden bijna niet weergegeven). 

Zaakanalyse biedt de mogelijkheid om snel tot de essentie van een uitspraak te komen doordat de uitspraken worden toegelicht met de relevante rechtsgronden én de beoordeling daarvan door de betreffende rechtbank en het betreffende fragment van de uitspraak. 
Zie het voorbeeld hieronder:
Zaakanalyse

Zaakanalyse geeft verder een inzicht in trends betreffende rechtsgronden zoals het aantal zaken per jaar, hoe (vervuld, onvervuld, anders) een rechtsgrond wordt beoordeeld, de beoordeling per instantie, en het aantal uitspraken per type gerecht. Het is mogelijk hierbinnen te filteren.

Verder is er een overzicht beschikbaar van alle (beschikbare) zaken waarin de specifieke (of hogere) rechtsgrond ter sprake is gekomen.

Zaakanalyse is op gebaseerd op door rechtspraak.nl openbaar gepubliceerde rechtspraak vanaf 2015. Bij eerdere rechtspraak ontbreekt de beoordeling.

Verdere opties
Inview biedt ook (tijdschrift en boek) uitgaven aan op de beschikbare rechtsgebieden, deze informatie is ook volledig beschikbaar via Navigator.
De Modellen voor de Rechtspraktijk zijn dezelfde als in Navigator, maar alleen modellen van de 4 rechtsgebieden zijn beschikbaar via InView.
De optie om te abonneren op nieuws is welkom, maar werkt nog niet naar behoren.

Uitspraken van de Hoge Raad worden tevens voorzien van een tijdslijn met daarop voorgaande uitspraken, beroepschriften, conclusie van de A-G, en de uitspraak van de Hoge Raad. Doordat deze informatie opvraagbaar is, is het mogelijk de ‘ontwikkeling’ van een uitspraak van de Hoge Raad te volgen.Integraties
Inview kan geintegreerd worden met een aantal andere platformen. Hierbij raad ik vooral de integratie met Legal Intelligence aan, aangezien hierdoor meer bronnen en materialen beschikbaar komen binnen de optie 'Research: verdieping'

Integraties zijn er voor:

- Legal Intelligence
- Company.info
- Legalsense
- DMSforLegal van Epona
- iManageWork (Beta)
- TIQ Time (Beta)

Nawoord
Hoewel het in ontwikkeling is, hoop ik dat deze databank nuttige informatie kan leveren voor zowel onderzoekers, studenten, en docenten.
Wolters Kluwer ontvangt graag feedback over InView, en ook ik ben uiteraard benieuwd naar uw aan- en opmerkingen.


 Add a Comment

0 Comments.

  SubscribeEnter your e-mail address to receive notifications of new posts by e-mail.


  Archive  Return to Blog
This post is closed for further discussion.